Namnet Ledåsa

Gården Ledåsa i Lövestads socken, Färs härad, uppträder i skrift första gången, åtminstone i DALs samlingar, som Lydaasze Mølle 1624 i Prästrelationerna s. 49, vidare i de svenska jordeböckerna som Ledåsa Mölla 1662, 1690, som Ledåsa 1712, 1754, 1825 och 1881; som Ledåsa mölla 1730 i en lantmäterihandling, Lödaåsamölla [!] o. 1820 rekognoseringskartan, Ledåsa Mölla 1813-1818 husförhörslängd och som Ledåsamöllan 1865 på Generalstabskartan. Namnet skrivs Ledåsa1765 i J.L. Gillbergs ”Beskrifning Öfwer Malmö Hus Lähn …” s. 85, 1917 Ekonomisk karta över Malmöhus län, i en kyrkobok från 1928, i jordregistret, 1973 på Ekonomisk karta över Sverige, samt 2002 på den senaste upplagan av topografiska kartan.

Namnets förled är väl lid ’backe’, eller möjligen led ’(väg)grind’. Efterleden är en form av ås ’höjdsträckning’, vilket väl stämmer med på gårdens läge.